४ ते ७ वर्ष वय हे मुलांचे शिकण्याचे वय आहे या वयात त्यांची शिकण्याची इच्छा खूप प्रबळ असते त्याच ब्रोबळे या वयात शिकलेल्या गोष्टी त्यांना लवकर समजतात सुद्धा. तर (GK) सामान्यज्ञान हा विभाग त्यांना खुकही शिकण्यास मदत करते. खाली सूचीबद्ध केलेले काही प्रश्न त्यांच्यापैकी काहींसाठी सोपे असू शकतात परंतु सुरुवातीच्या टप्प्यावर नवीन गोष्टी शिकण्यास मदत करतील.

1. कोणता प्राणी ‘वाळवंटातील जहाज’ म्हणून ओळखला जातो?

उत्तर उंट

2. आठवड्यात किती दिवस असतात?

उत्तर 7 दिवस

3. एका दिवसात किती तास असतात?

उत्तर 24 तास

4. इंग्रजी वर्णमालेत किती अक्षरे आहेत?

उत्तर 26 अक्षरे

5. इंद्रधनुष्यात किती रंग असतात?

उत्तर 7 रंग

6. एका वर्षात किती दिवस असतात?

उत्तर ३६५ दिवस (लीप वर्षात ३६६)

7. एका तासात किती मिनिटे असतात?

उत्तर 60 मिनिटे

8. एका मिनिटात किती सेकंद असतात?

उत्तर 60 सेकंद

9. किती सेकंदात एक तास होतो?

उत्तर 3600 सेकंद

10. बेडकाच्या पिल्लाला इंग्रजीत काय म्हणतात?

उत्तर Tadpole

11. इंग्रजी वर्णमालेत किती व्यंजने आहेत?

उत्तर 21 व्यंजन

12. इंग्रजी अक्षरात किती स्वर आहेत आणि त्यांची नावे सांगा?

उत्तर 5 स्वर म्हणजे a, e, i, o आणि u.

13. कोणता प्राणी जंगलाचा राजा म्हणून ओळखला जातो?

उत्तर सिंह हा जंगलाचा राजा म्हणून ओळखला जातो.

14. भारताच्या राष्ट्रीय पक्ष्याचे नाव सांगा?

उत्तर मोर

15. भारताच्या राष्ट्रीय प्राण्याचे नाव सांगा?

उत्तर वाघ

16. भारताचे राष्ट्रगीत काय आहे?

उत्तर भारताचे राष्ट्रगीत “जन गण मन आहे”.

17. भारताच्या राष्ट्रीय फुलाचे नाव सांगा?

उत्तर कमळ

18. भारताच्या राष्ट्रीय फळाचे नाव सांगा?

उत्तर आंबा

19. भारताचे राष्ट्रीय गीत कोणते आहे?

उत्तर वंदे मातरम

20. भारताच्या राष्ट्रध्वजाची रचना कोणी केली?

उत्तर पिंगली व्यंकय्या यांनी भारताच्या राष्ट्रध्वजाची रचना केली होती.

21. भारताच्या राष्ट्रीय खेळाचे नाव सांगा?

उत्तर हॉकी

22. भारताच्या राष्ट्रीय वृक्षाचे नाव सांगा?

उत्तर वडाचे झाड

23. भारताच्या राष्ट्रीय नदीचे नाव सांगा?

उत्तर गंगा

24. भारताच्या राष्ट्रीय सरीसृपाचे नाव सांगा?

उत्तर किंग कोब्रा

25. भारताची राजधानी कोणती आहे?

उत्तर नवी दिल्ली

मराठी सामान्यज्ञान प्रश्न आणि उत्तरे

26. जगातील सर्वात मोठ्या खंडाचे नाव सांगा?

उत्तर आशिया

27. जगात किती खंड आहेत?

उत्तर 7 खंड

28. प्राथमिक रंगांची नावे सांगा?

उत्तर लाल, हिरवा आणि निळा.

29. वर्षातील सर्वात लहान महिना कोणता आहे?

उत्तर फेब्रुवारी

30. बर्फापासून बनवलेल्या घराचे नाव सांगा?

उत्तर इग्लू

31. कोणता रंग शांततेचे प्रतीक आहे?

उत्तर पांढरा

32. सर्वात मोठ्या सस्तन प्राण्याचे नाव सांगा?

उत्तर निळा देवमासा

33. सूर्य कुण्या दिशेकडून उगवतो?

उत्तर पूर्व

34. त्रिकोणाला किती बाजू असतात?

उत्तर तीन

35. आपल्या सूर्यमालेतील सर्वात मोठ्या ग्रहाचे नाव सांगा?

उत्तर बृहस्पति

मुलांसाठी सामान्यज्ञान प्रश्न आणि उत्तरे (वयोगट 8 ते 12 वर्षे) मराठी GK

कोणता प्राणी ‘वाळवंटातील जहाज’ म्हणून ओळखला जातो?

Camel in desert

उंट

आठवड्यात किती दिवस असतात?

7 दिवस

एका दिवसात किती तास असतात?

24 तास

इंग्रजी वर्णमालेत किती अक्षरे आहेत?

26 अक्षरे

इंद्रधनुष्यात किती रंग असतात?

7 रंग

एका वर्षात किती दिवस असतात?

३६५ दिवस (लीप वर्षात ३६६)

एका तासात किती मिनिटे असतात?

60 मिनिटे

एका मिनिटात किती सेकंद असतात?

60 सेकंद

किती सेकंदात एक तास होतो?

3600 सेकंद

बेडकाच्या पिल्लाला इंग्रजीत काय म्हणतात?

Tadpole

इंग्रजी वर्णमालेत किती व्यंजने आहेत?

21 व्यंजन

इंग्रजी अक्षरात किती स्वर आहेत आणि त्यांची नावे सांगा?

5 स्वर म्हणजे a, e, i, o आणि u.

कोणता प्राणी जंगलाचा राजा म्हणून ओळखला जातो?

सिंह हा जंगलाचा राजा म्हणून ओळखला जातो.

भारताच्या राष्ट्रीय पक्ष्याचे नाव सांगा?

मोर

भारताच्या राष्ट्रीय प्राण्याचे नाव सांगा?

वाघ

भारताचे राष्ट्रगीत काय आहे?

भारताचे राष्ट्रगीत “जन गण मन आहे”.

भारताच्या राष्ट्रीय फुलाचे नाव सांगा?

कमळ

भारताच्या राष्ट्रीय फळाचे नाव सांगा?

आंबा

भारताचे राष्ट्रीय गीत कोणते आहे?

वंदे मातरम

भारताच्या राष्ट्रध्वजाची रचना कोणी केली?

पिंगली व्यंकय्या यांनी भारताच्या राष्ट्रध्वजाची रचना केली होती.

भारताच्या राष्ट्रीय खेळाचे नाव सांगा?

हॉकी

भारताच्या राष्ट्रीय वृक्षाचे नाव सांगा?

वडाचे झाड

भारताच्या राष्ट्रीय नदीचे नाव सांगा?

गंगा

भारताच्या राष्ट्रीय सरीसृपाचे नाव सांगा?

किंग कोब्रा

भारताची राजधानी कोणती आहे?

नवी दिल्ली

जगातील सर्वात मोठ्या खंडाचे नाव सांगा?

आशिया

जगात किती खंड आहेत?

7 खंड

प्राथमिक रंगांची नावे सांगा?

लाल, हिरवा आणि निळा.

वर्षातील सर्वात लहान महिना कोणता आहे?

फेब्रुवारी

बर्फापासून बनवलेल्या घराचे नाव सांगा?

इग्लू

कोणता रंग शांततेचे प्रतीक आहे?

पांढरा

सर्वात मोठ्या सस्तन प्राण्याचे नाव सांगा?

निळा देवमासा

सूर्य कुण्या दिशेकडून उगवतो?

पूर्व

त्रिकोणाला किती बाजू असतात?

तीन

आपल्या सूर्यमालेतील सर्वात मोठ्या ग्रहाचे नाव सांगा?

बृहस्पति

भारत सामान्यज्ञान प्रश्न उत्तरे मराठी