डी वाय पाटील स्टेडियम (फुटबॉल) कोठे आहे?

१. पुणे

२. नवी मुंबई

३. ठाणे

४. नागपूर

विदर्भ क्रिकेट अससोसिएशन स्टेडियम कोठे आहे?

१. पुणे

२. नवी मुंबई

३. ठाणे

४. नागपूर

वानखेडे क्रिकेट स्टेडियम कोठे आहे?

१. पुणे

२. नवी मुंबई

३. मुंबई

४. पिंपरी चिंचवड

भारतातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश व त्यांची राजधानी २०२१

कॉपरेज (सहकारी) फुटबॉल स्टेडियम महाराष्ट्रात कोठे आहे?

१. पुणे

२. नवी मुंबई

३. मुंबई

४. पिंपरी चिंचवड

जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम कोठे आहे?

१. पुणे

२. नवी मुंबई

३. मुंबई

४. पिंपरी चिंचवड

पी सी एम सी हॉकी स्टेद्दीम कोठे आहे?

१. पुणे

२. नवी मुंबई

३. मुंबई

४. पिंपरी चिंचवड

बी पी टी फुटबॉल ग्राउंड कोठे आहे?

१. पुणे

२. नवी मुंबई

३. मुंबई

४. पिंपरी चिंचवड

महिंद्रा हॉकी अससोसिएशन स्टेडियम कोठे आहे?

१. पुणे

२. नवी मुंबई

३. मुंबई

४. पिंपरी चिंचवड

गेटवे ऑफ इंडिया कोठे स्थित आहे?

१. अमरावती

२. दिल्ली

३. मुंबई

४. पिंपरी चिंचवड

श्री महालक्ष्मी मंदिर कोठे स्थित आहे?

१. पुणे

२. औरंगाबाद

३. कोल्हापूर

४. सोलापूर

श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर कोठे स्थित आहे?

१. कोल्हापूर

२. सोलापूर

३. प्रभादेवी, मुंबई

४. पुणे

त्रियंबकेश्वर मंदिर कोठे स्थित आहे?

१. नागपूर

२. नाशिक

३. मुंबई

४. कौंडिण्यपूर

भीमा शंकर कोठे स्थित आहे?

१. नागपूर

२. नाशिक

३. पुणे

४. कौंडिण्यपूर

रुख्मीणीचे माहेर गाव कोणते?

१. नागपूर

२. नाशिक

३. पुणे

४. कौंडिण्यपूर

कार्ले लेणी कोठे स्थित आहे?

१. औरंगाबाद

२. घारापुरी

३. लोणावळा

४. मुंबई

एलिफंटा लेणी कोठे स्थित आहे?

१. औरंगाबाद

२. घारापुरी

३. लोणावळा

४. मुंबई

शनिवारवाडा कोठे स्थित आहे?

१. नागपूर

२. नाशिक

३. पुणे

४. कौंडिण्यपूर

छरत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय कोठे स्थित आहे?

१. वस्तू संग्रहालय नांदेड

२. वस्तू संग्रहालय मुंबई

३. वस्तू संग्रहालय नागपूर

४. वस्तू संग्रहालय रायगड

रायगड किल्ला कुण्या जिल्हात आहे?

१. नागपूर

२. नाशिक

३. पुणे

४. रायगड

पन्हाळा किल्ला कुण्या जिल्ह्यात आहे?

१. कोल्हापूर

२. नाशिक

३. पुणे

४. रायगड

प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर खालील पैकी कोठे आहे?

१. औरंगाबाद

२. घारापुरी

३. लोणावळा

४. मुंबई

मराठी सामान्य ज्ञान

पोलीस भर्ती सर्व परीक्षा

competitive exam books