जनरल नॉलेज मराठी महाराष्ट्रावर आधारित महत्वाचे 51 प्रश्न आणि उत्तरे

जनरल नॉलेज मराठी महाराष्ट्रावर आधारित महत्वाचे 51 प्रश्न आणि उत्तरे

केळी उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील कुठला जिल्हा प्रसिद्ध आहे? १. अमरावती२. भुसावळ३. नागपूर४. जळगाव Show Ans --- मुंबई शहराच्या हद्दीत कोणते राष्ट्रीय उद्यान आहे? १. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान२. ताळोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान ३. चांदोली राष्ट्रीय उद्यान४. नवेगाव नागझिरा...

Maharashtra Police Bharti Sarav Pariksha -3

बॉम्बे असोसिएशन या संघटनेची स्थापना कोणी केली? 1.  नाना जगन्नाथ शंकरशेठ 2.  वि. दा. सावरकर 3.  गो. कृ. गोखले 4.  गो. ग. आगरकर Show Ans --- B, E, I, N, ? 1.  R 2.  U 3.  T 4.  S Show Ans...

Maharashtra Police Bharti Sarav Pariksha – 4

उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते ठिकाण तालुक्याचे ठिकाण नाही? 1. लोहारा 2. नळदुर्ग 3. तुळजापूर 4. वाशी Show Ans --- एका वर्गातील ४६ विद्यार्थ्यांमध्ये अरुणा अनुक्रमे बारावी आली, तर शेवटून तिचा क्रमांक कितवा आहे? 1. 33 2. 34 3. 35 4. 36 Show Ans --- उस्मानाबाद...

महाराष्ट्र पोलीस भर्ती संपूर्ण सराव परीक्षा – 2 (Test Series) 2020

महाराष्ट्र पोलीस भर्ती संपूर्ण सराव परीक्षा – 2 (Test Series) 2020 सर्वात स्वस्त पुस्तके सध्या आयपीएल मध्ये महाराष्ट्राचे किती संघ खेळतात? 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 Show Ans --- 2020 चे उन्हाळी ऑलंपिक कोठे होणार आहेत? 1. टोकियो 2. रिओ 3. नवी दिल्ली 4. यापैकी नाही Show...

महाराष्ट्र पोलीस भर्ती सराव परीक्षा 2020- 21

अकबराचा पालक बैराम खान हा ….. होता. 1 सुन्नीपंथी 2. शियापंथी 3. पठाण 4. इराणी Show Ans --- WADA बदल योग्य विधान सांगा. (1) WADA – World Anti Doping Agency (2) WADA ची स्थापना 10 नोव्हेंबरला झाली (3) मुख्यालय अमेरिका येथे आहे 1. 2 व 3 2. 1 व 3 3. 1 व 2 4. सर्व बरोबर...

Pin It on Pinterest