Category: Marathi General Knowledge Test Series

जनरल नॉलेज मराठी महाराष्ट्रावर आधारित महत्वाचे 51 प्रश्न आणि उत्तरे

केळी उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील कुठला जिल्हा प्रसिद्ध आहे? १. अमरावती२. भुसावळ३. नागपूर४. जळगाव...

Read More

जनरल नॉलेज मराठी | GK प्रश्न उत्तरे |सामान्य ज्ञान मराठी प्रश्न उत्तरे 2021

जनरल नॉलेज मराठी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याचा भारतात कितवा क्रमांक लागतो?महाराष्ट्र...

Read More

भारतातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश व त्यांची राजधानी २०२१

आंध्रप्रदेश राज्याची राजधानी काय आहे?हैद्राबाद हि आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्याची...

Read More

महाराष्ट्र मराठी जनरल नॉलेज प्रश्न उत्तरे | स्पर्धा परीक्षा सामान्य ज्ञान

महात्मा गांधी यांचे राजनैतिकगुरु कोण होते? १. महात्मा जोतिबा फुले २. गोपाळ कृष्ण गोखले ३. नथुराम...

Read More

महाराष्ट्र बद्दल महत्वाचे सामान्य ज्ञान | स्पर्धा परीक्षा सामान्य ज्ञान | महाराष्ट्र सामान्य ज्ञान

महाराष्ट्र राज्याच्या सीमा किती राज्यांना लागून आहेत? 1. २ 2. ४ 3. ६ 4. ८ Show Ans --- जनपीठ...

Read More

Marathi General Knowledge

अटल बिमीत व्यक्ती कल्याण योजना (ABVKY ) या योजनेची अम्मलबजावमी कोण्या मंत्रालयाद्वारेहोत आहे? 1. महिला व बालकल्याण 2. कामगार व रोजगार मंत्रालय 3. कृषी मंत्रालय 4. अर्थ मंत्रालय Show Ans --- ‘EOS -01 ‘ या उपग्रहाचे...

Read More

Marathi Gk (General Knowledge) 2020-21

Marathi General Knowledge खालील पैकी कोणत्या पिकांचा परकीय चलन मिळवून देण्यात सर्वाधिक वाट आहे? 1. कापूस व तूर 2. चना व वाटाणा 3. चहा व काजू 4. केळी व निंबू Show Ans --- खालील पैकी कोणती नदी हि भारतीय पठारावरील पच्छिम वाहिनी नदी...

Read More

Marathi General Knowledge 2020

भिलाई येथील लोह पोलाद कारखाना हि कितव्या योजनेची निष्पत्ती आहे? पहिल्या दुसऱ्या तिच्या तेराव्या Show Ans --- सर्वाधिक लोहपोलाद उत्पादन देणारी भारतीय खान कुठली? राणीगंज सिंगभूम हाजिरा बोकारो Show Ans --- भीमा नदीस कोण्या नावाने...

Read More

Sampurn Marathi General Knowledge Test Series 2020-21

चामडी वस्तू उत्पादनासाठी खालील पैकी कुठला जिल्हा प्रसिद्ध आहे? 1. अमरावती 2. नागपूर 3. वर्धा 4. कोल्हापूर Show Ans --- चिल्का सरोवर कशासाठी प्रसिद्ध आहे? 1. भारतातील सर्वात मोठे सरोवर 2. उल्कापातामुळे निर्मित झालेले सरोवर 3....

Read More

IMP Marathi general knowledge 2021

सातपुळा पर्वत रांगेतील सर्वात उंच शिखर कोणते? 1. माऊंट एवरेस्ट 2. कळसुबाई 3. कैलास 4. धूपगड Show Ans --- जगात सर्वाधिक पाऊस कोठे पडतो? 1. चिखलदरा 2. मुंबई 3. मावसयनराम 4. आंबोली Show Ans --- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या भारतीय...

Read More
Loading